top of page

Båtassistansföretaget Team Marin och försäkringsbolagen If Skadeförsäkring, Atlantica Båtförsäkring och Svenska Sjö startar nytt initiativ som innebär att Team Marins resurser som kör på Neste MY Förnybar Diesel™ eller annat miljöbränsle får extra betalt per timme.


Sveriges insjöar, kuster och skärgårdar är fantastiska men också väldigt sårbara miljöer. Traditionellt fossilt bränsle har länge varit ett problem för det marina livet. Men de senaste åren har det kommit alternativa förnybara bränslen, bland annat så kallade HVO100. Ett förnybart fossilfritt dieselbränsle minskar växthusgasutsläppen med upp till 90% jämfört med fossildiesel. Det är inte giftigt för vattenlevande organismer och fritt från svavel och aromater. Det går att blanda med ”vanlig” diesel och du slipper dessutom problem med bakterietillväxt i tankar och bränslet kan lagras i flera år. Dessutom visar undersökningar att det har samma egenskaper som fossil diesel.


För att främja användandet av förnybara bränslen erbjuder nu båtassistansföretaget Team Marin sina resurser extra betalt per timme om de använder Neste MY Förnybar Diesel™ eller annat miljöbränsle. Bakom initiativet står, förutom nämnda Team Marin, även If Skadeförsäkring, Atlantica Båtförsäkring och Svenska Sjö.


"Det senaste året har vi gjort ett gediget varumärkesarbete med ny grafisk profil. Arbetet har lett fram till att på riktigt synat vad Team Marin verkligen står för och vad som är viktigt för oss som jobbar här. En del av detta är att hitta nya hållbara lösningar. Och via vårt resursnätverk på ca 500 resursföretag kan vi vara med och påverka omställningen till ett förnybart samhälle. Det känns fantastiskt kul att arbetet med att gå från fossilt bränsle till miljöbränsle redan är i gång. Initiativet stämmer utmärkt med vår vision om att skapa ett tryggt och hållbart marint liv för människor, våra hav och sjöar", säger Niklas Eriksson, VD på Team Marin.


För mer information kontakta:

Team Marin AB

Niklas Eriksson, VD

Österskärsvägen 10 A, 184 53Åkersberga

Växel: 010 - 330 00 30


Om Team Marin

Team Marin har sedan starten 2016 arbetat tillsammans med försäkringsbolag för att med hjälp av sitt rikstäckande nätverk av ca 500 lokala resurser ta hand om försäkringstagare som på ett eller annat sätt är i behov av snabb experthjälp till havs. De hjälper till med allt från bogsering, bränslestopp och motorhaveri till skadeservice, värdesäkring och persontransporter. Team Marin jobbar lokalt över hela landet för ett tryggt och hållbart marint liv för människor, våra hav och sjöar.


Om Neste MY Förnybar Diesel™

Neste MY Förnybar Diesel™ är mindre giftigt än fossil diesel och klassas inte som farligt för vattenlevande organismer. Den förnybara dieseln luktar och sotar mindre än fossil diesel. Lägre emissioner med Neste MY Förnybar Diesel:


Partiklar: 33% lägre.

NOx (kväveföreningar): 9% lägre.

HC (kolväten): 30% lägre.

CO (kolmonoxid): 24% lägre. 90% mindre än med fossil diesel.

Comments


bottom of page