top of page
Team_marin_skargard_himmel.jpg

Klimatundersökning

Tack för att du tar dig tid med denna klimatundersökning, den är mycket viktig för oss. Undersökningen är anonym och syftar till att studera klimatpåverkan. Svaren på frågorna gäller inte bara Team Marins uppdrag utan hela din verksamhet.
 

bottom of page