top of page
Team_marin_skargard_himmel.jpg

Klimatundersökning

Tack för att du tar dig tid med denna klimatundersökning, den är mycket viktig för oss. Undersökningen är anonym och syftar till att studera klimatpåverkan. Svaren på frågorna gäller inte bara Team Marins uppdrag utan hela din verksamhet.
 

5. Vilket bränsle kör du på? (flera svarsalternativ kan markeras)
6. Vilken verksamhet utövar du? (flera svarsalternativ kan markeras)
7. I vilka geografiska områden verkar du i? (flera svarsalternativ kan markeras)

Tack för din medverkan!

bottom of page