Avtal med Svenska Sjö

16
Dec

Ett nytt avtal!

Vi kan med stor glädje meddela att Team Marin tecknar avtal med försäkringsbolaget Svenska Sjö som därmed ansluter sig till Team Marin:s växande kundkrets. Avtalen innebär att Team Marin övertar ansvaret för försäkringsbolagens assistansservice från och med den 1 januari 2020. I och med detta kommer Team Marin tillsammans med sina 350+ resursföretag att förse cirka 156 000 försäkringstagare med assistansservice.

Team Marin hanterar sedan tidigare assistansservice åt Atlantica och IF. Vi hjälper de flesta båtförsäkringsbolag med hantering av skador till sjöss och på land i form av bland annat bärgningar, bogsering och transport av skadade båtar.