top of page

Vi på Team Marin är mycket stolta över att vi nu inleder ett långsiktigt samarbete tillsammans med det anrika båtförsäkringsföretaget Pantaenius. Samarbetet stöttar tydligt vår mission att vi drivs av att lösa problem och skapa trygghet på våra hav och sjöar.


”Team Marin är en naturlig samarbetspartner till oss på Pantaenius då vi sedan flera år tillbaka anlitat Team Marin för skadeärenden d.v.s. svårare skador, såsom grundstötningar, bränder och sjunkningar. I och med vårt utökade samarbete kommer Team Marin nu även att hjälpa oss med båtassistanser” – Bo Bergqvist, VD på Pantaenius AB.


Nu ser vi fram emot ett utvecklande samarbete tillsammans. Vi ses på våra hav och sjöar.


Team Marin är experten inom båtassistans och skadeservice som jobbar lokalt över hela landet för ett tryggt och hållbart marint liv förmänniskor, våra hav och sjöar.

Comments


bottom of page