top of page

Team Marin ökar satsningen på effektiva och säkra persontransporter.


Behovet av att transportera sina medarbetare i skärgårds- och havsmiljö har under den senaste tiden ökat. Något som fått båtassistansföretaget Team Marin att ta vara på sina resursers unika kunskaper när de nu satsar extra på effektiva och säkra persontransporter.

När företag och myndigheter arbetar i skärgårds- och havsmiljö kan det vara besvärligt att ta sig ut till rätt plats. Det handlar om att få tag på en skeppare med båt som kan hantera transporten och har lokalkännedom. Till det kommer säkerhetsregler som är viktiga att följa och leva upp till. Det är långt ifrån vem som helst som får köra persontransport. Det finns krav på säkerhet och tillstånd för fartyget. Det finns också krav på att de som kör dessa fartyg ska ha särskild utbildning.


Det är inget nytt för Team Marin att erbjuda persontransport. Men nu trycker de lite extra på gasen för att förtydliga sitt erbjudande. Ett erbjudande som grundar sig på unik tillgänglighet och hög säkerhet. Mycket tack vare det rikstäckande resursnätverket.


”Vi på Team Marin jobbar lokalt över hela landet med ett rikstäckande nätverk bestående av 520 resursföretag. Det gör att vi tidseffektivt och säkert kan hjälpa företag och myndigheter att transportera sina medarbetare. Vi ser till att fartygen alltid uppfyller kraven på säkerhet och tillstånd. Och att skepparna har rätt behörighet och kompetens. Allt för att passagerarna ska känna sig trygga ombord. En annan smart sak är att vi kontinuerligt arbetar med att utveckla möjligheten till att klimatkompensera dina persontransporter. Det innebär att transporten om möjligt körs på förnybart fossilfritt dieselbränsle som kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90% jämfört med fossildiesel. På så sätt blir det inte bara säkert för människorna ombord utan även för miljön.” säger Jens Johansson VD på Team Marin.


För mer information kontakta:

Team Marin AB

Jens Johansson, VD

Österskärsvägen 10 A, 184 53 Åkersberga

Växel: 010 - 330 00 30


Om Team Marin

Team Marin har sedan starten 2016 arbetat tillsammans med försäkringsbolag för att med hjälp av sitt rikstäckande nätverk av ca 520 lokala resurser ta hand om försäkringstagare som på ett eller annat sätt är i behov av snabb experthjälp till havs. De hjälper till med allt från bogsering, bränslestopp och motorhaveri till skadeservice, värdesäkring och persontransporter. Team Marin jobbar lokalt över hela landet för ett tryggt och hållbart marint liv för människor, våra hav och sjöar.

Comments


bottom of page